İŞbİrlİğİ Modellerİ

Hiçbir şirketin anaokulu aynı değildir. İhtiyaçlarınıza ve çevresel koşullarınıza bireysel cevaplar verebilmek için farklı modeller sunuyoruz:

Şirkete Ait veya Şirkete Yakın Anaokulu:

Şirkete ait anaokulunda mülkiyet firmaya aittir ve okul kar amacı gütmeyen eğitim kurumumuzla birlikte kurulur. Şirkete yakın anaokulu ise belediye ile birlikte kurulur ve yeri firmanıza yakın olur. Bu model diğerleri arasında en esnek modeldir ve çalışanlarınıza ve firmanıza anaokulunun yönelimleri ve eğitim usullerine ilişkin en fazla söz hakkını sunar. Buna ek olarak firmanızın imajına, tercih edilmesine ve işveren markası olmasına önemli katkılar sağlar.

Çok Ortaklı Anaokulu:

Bu modelde civardaki firmalarla ortaklaşa ve ortak firmalardan birinin bünyesine entegre edilen bir anaokulu kurulur. Bu model özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için optimal bir çözüm oluşturmaktadır. Modelin avantajları firmaya ait anaokulu modelindeki gibidir, ama burada yatırım ve işletme maliyetleri firmalar arasında bölüştürülür.

Vielfalt Grubunun Yerel Anaokullarında Şirket Kontenjanı:
Eğitim kurumumuz bünyesinde 2018 yılından bu yana Duisburg-Hamborn’da bir anaokulumuz bulunmaktadır ve farklı bölgelerde yenilerinin açılması planlanmaktadır. Bu anaokullarında şirket çalışanlarının çocukları için yıllık kontenjan ayrılması mümkündür. Bunun firmanıza sağlayacağı avantajlar, sabit ve öngörülebilir maliyetlerin yanı sıra, çalışanlarınıza farklı noktalardaki anaokullarında yer imkânı sunmak olacaktır.
 
Çocuk Bakıcılığı:


Sertifikalı çocuk bakıcıları en esnek çözümlerden biridir. Bu çözüm diğer alternatiflere kıyasla oldukça düşük bir maliyet gerektirir. Bakıcılığın kapsamı bakılacak her çocuk için ayrıca görüşülerek kararlaştırılır.

SPENDENKONTO DER VIELFALT GRUPPE

Bank: Sparkasse Duisburg
IBAN:
BIC: DUISDE33XXX

Sie möchten mehr über uns erfahren?

Spannende Neuigkeiten rund um die Vielfalt Gruppe finden Sie stets aktuell auf den sozialen Netzwerken.