hİzmetlerİmİz

„Fikir aşamasından uygulamaya“

Sunduğumuz hizmetlerde en baştan başlar ve uzun vadeli olarak eşlik ederiz.  Hizmetlerimizi üç ana başlıkta toplayabiliriz: Hazırlık, uygulama, kalite ve sürdürebilirliğin denetlenmesi. 


Hazırlık:
İlk aşamada şirketinizle ilgili çocuk bakım hizmetlerine ilişkin bir ihtiyaç analizi yapıyor ve çevrenizdeki mevcut sunuları tespit ediyoruz. Bir sonraki adımda yasal koşullar ve özel sektör veya yerel yönetimlerin teşvik imkânlarını araştırıyoruz. Sizinle ve arzulanırsa şirket yuvasının gelecekteki velileriyle ortaklaşa bir şekilde pedagojik beklentiler ve talepleri göz önünde bulunduran bir konsept hazırlıyor ve bunu hayata geçiriyoruz. Bunlar yapılırken elbette şirketin kendine has özelliklerinden kaynaklanan vardiyalı çalışma, sabit tatil günlerinin olmaması gibi özel durumlarını da dikkate alıyoruz.

Uygulama:
Bu konsept şirket özellikleri ve pedagojik içeriklerle detaylandırılarak firmaya has bir konsept haline getiriliyor ve kademeli bir şekilde metodik olarak hayata geçiriliyor. Projeye dâhil edilen pedagojik uzmanlar ve işletmeciler farklı uzmanlık alanlarından gelen birikimlerini aktarıyorlar. Zaman planlaması, maliyet hesaplaması ve potansiyel ortaklarla işbirliği anlaşmalarını içeren proje planlaması da tarafımızdan yapılıyor. Proje yönetimi ve uygulaması bu aşamadan başlayarak anaokulunun açılışına kadar onayınız alınarak kademeli bir şekilde tarafımızdan yürütülüyor.

Kalite ve Sürdürülebilirlik Denetimi:

Vielfalt Grubu olarak şirket anaokulunuz için üstlenici partneriniz oluyor ve firmanıza uzmanlığımızı ve uzman bağlantılarımızı sunuyoruz. Görevimizi anaokulu işletime alındıktan sonra tamamlanmış olarak görmüyoruz. Çünkü düzenli kalite ve sürdürülebilirlik denetimleri yaparak çocukların, ebeveynlerin ve şirketinizin uzun vadeli memnuniyetini garantilemeye devam ediyoruz.

Sie möchten mehr über uns erfahren?

Spannende Neuigkeiten rund um die Vielfalt Gruppe finden Sie stets aktuell auf den sozialen Netzwerken.