Vİzyonumuz

Vizyonumuz, çocukların ve ailelerin eğitimde uluslararası boyutla ve gelecek odaklı olarak desteklenmesidir.
Bir bağımsız eğitim kurumu olarak çocuk bakımı hizmetlerimizde ülkemizin çeşitliliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bireylerin kültürel çeşitliliğini ve çok dilliliğini kişisel gelişimi ve kimliği açısından değer katan bir zenginlik olarak görüyoruz. Bu temelden yola çıkarak, eğitim sunularımızda aidiyeti ve katılımcılığı teşvik etmeye önem veriyoruz. Logomuzdaki kirazlar bu bakış açımızı, yani mecazi anlamda çeşitliliği sembolize ediyor. Çünkü kiraz ağacı, her meyvesi birbirinden farklı olsa da, aynı toprakta kök salar ve hayat bulur.