Çok kültürlülük anlayışımız

Eğitim kurumumuzun öğrencileri farklı ülkelerden, farklı kültürlerden ve farklı dinlerden gelmektedir. Bu nedenle eğitimimiz belirli bir dini inanç doğrultusunda gerçekleşmez. 
Eğitimde bilinen Freinet, Montessori, Fröbel, Reggio, Waldorf, Durumsal Yöntem gibi farklı pedagojik yöntemler, eğitmenlerimizin vakıf olduğu ve gözettiği yaklaşımlardır. Bu yöntemlerin seçilmiş öğeleri eğitim konseptimize, sunduğumuz hizmetlere ve kurumsal anlayışımıza yansıtılmaktadır.
Bu doğrultuda gereken mekânsal alanlar eğitim kurumlarımızda sunulmaktadır. Çocukların kendi inisiyatiflerini kullanabilecekleri, motive olacakları, aktif hareket edebilecekleri, tutkuyla deneme ve deneyim yapabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri mekânların sunulması, tarafımızdan her zaman dikkate alınmaktadır.

Kurumumuzda gerçekleştirdiğimiz tüm hizmetlerin temel özelliği, insanlar arası iletişime özel bir yer vermesidir. Eğitim sürecindeki kesimler, çocuklar, ebeveynler ve eğitmenlerle elbirliği yapmak ve yüz yüze karşılaşmak temel prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Bu nedenle onlara kendilerini iyi hissedecekleri, rahatlıkla ifade edebilecekleri güvenli ve profesyonel bir aile ortamı sunmaya özen gösteriyoruz.

Sie möchten mehr über uns erfahren?

Spannende Neuigkeiten rund um die Vielfalt Gruppe finden Sie stets aktuell auf den sozialen Netzwerken.