Kayıt krİterlerİ

Kayıt için aşağıda belirtilen farklı kriterler değerlendirilir:

 - Çocuğunuzun yaşı kaç?


 

- Çocuk şehir içinde mi, dışında mı oturuyor?


 

- Çocuğunuz anaokulunu mu değiştirdi?

 

- Evet ise, neden?


- Çocuğun anaokulda kardeşleri var mı?


- Çocuk ebeveynlerinden sadece biri ile mi yaşıyor, bu ebeveyn çalışıyor mu ya da iş mi arıyor?

 


- Ebeveynlerin ikisi de çalışıyor mu, iş mi arıyor veya mesleki eğitimde mi bulunuyorlar?

 


- İşyeri anaokulunun yakınlarında mı?


- Ebeveynler anaokulu çalışmalarında aktif rol alacaklar mı?


- Ağır bir ailevi sorun var mı?

 


- Kaydın mutlaka yapılması için önemli bir pedagojik gerekçe var mı?


- Çocuğa geçen sene yer sunulamadı mı?Kayıt için belirlenen seçme kriterleri her yıl kurul tarafından değerlendirilir ve oylanır.