anaokulları

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİM SÜREÇLERİ

Erken çocukluk dönemindeki eğitim sürecini çocukların aktif, sosyal ve duygusal olarak içinde yaşadığımız dünyaya uyum süreci olarak görüyoruz. İşte bu nedenle sunduğumuz hedef odaklı hizmetlerle çocukların anaokulu günlerini birçok beceriyi aynı anda geliştirebilecekleri şekilde programlıyoruz.

İŞİNİN uzmanI ekİp

Eğitim uzmanlarımız ebeveynlerin eğitim ve terbiyeye ilişkin sorularına gözlem ve dokümantasyonları temel alarak yaklaşırlar. Karşılıklı saygı temelinde onların görüşlerini alır ve değerlendirirler. Deneyimlerimiz bize, saygı gören ve süreçlere dâhil edilen ebeveynlerin aktif çalışmaya ve birlikte şekillendirmeye yöneldiklerini göstermiştir.

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK KONSEPTİ

Vielfalt Kindergarten konseptimiz hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki başlıkları tıklayabilirsiniz.