Aİlenİn Desteklenmesİ

Eğitim ve destek programlarımız ebeveynlere diğer ebeveynlerle buluşma ve karşılıklı fikir alışverişi yapmaları için platform sunmaktadır. Konseptimizde çocuklar ve ebeveynlerin programa aktif katılımı teşvik edilmektedir. Bu yolla anne ve babaların beklenti ve ihtiyaçlarının gözetilmesi mümkün olabilmektedir. Çocuklarla ve ebeveynleriyle sıkı bir ilişki içersinde olan eğitmenlerimiz ailelerdeki zorlu koşulları daha kolay tespit edebilmekte ve çocuğun eğitiminde gereken pedagojik desteği etkin bir şekilde verebilmektedir. 


Ortak öğrenme ve deneyimlemeyi kolaylaştırmak için, kısmi olarak harici uzmanların davet edildiği temalı veli toplantıları ve düzenli olarak ortak etkinlikler düzenlenmektedir.


Yetişkinlere dönük hizmetlerimiz şunları amaçlamaktadır:

- Diğer çocuk ve yetişkinlerle iletişim kurmak ve onlarla güzel vakit geçirmek

- Deneyim ve bilgi alışverişi yoluyla farklı davranış modelleriyle tanışmak,

- Çocuğun yaşına göre davranışı hakkında fikir edinerek, eylem imkanı geliştirmek ve grubun bir parçası olmasına izin vermek

- Çocukla ilişkiyi şekillendirmek ve onunla ilgilenmek için pratik fikirler edinmek,

- Grubu, herkesin kendisinin anlaşıldığını ve desteklendiğini hissettiği güvenilir bir yer olarak deneyimlemek
- Birbirlerine karşı dostane yaklaşım göstermeyi öğrenmek
- Beklentileri, istekleri ve duyguları fark etmek, açıklamak ve uygulamayı öğrenmek,

- Eğitim davranışını yansıtmak,

- Sorunları ve kaygıları dile getirmek.

Sie möchten mehr über uns erfahren?

Spannende Neuigkeiten rund um die Vielfalt Gruppe finden Sie stets aktuell auf den sozialen Netzwerken.