Çocuk GelİŞİMİ

Çocukların katılım ve fırsat eşitliği hakkına sahip olmalarını sağlamak için ebeveynlerimiz düzenli olarak bir araya gelir ve karşılıklı eğitim deneyimlerini paylaşır. Eğitim kurumumuz bu amaç doğrultusunda çocuklar ve ebeveynler için kişisel gelişim ve eğitim programları sunmaktadır. Bunların arasında dil yetkinliklerinin geliştirilmesi, anaokuluna ve okula hazırlama programları da bulunmaktadır. Sunduğumuz eğitim programları kanalıyla çocuklar daha anaokul yaşına gelmeden sosyal yapılara dahil edilerek ilk destek süreci hayata geçirilmektedir. Çocuklara oyun yoluyla sosyal beceriler ve dil yetkinlikleri kazandırılmaktadır. 

Çocuklara dönük amaçlarımız şunları kapsamaktadır: 

- Çocukları bütünsel gelişiminde çeşitli oyun ve programlarla farklı gelişme alanlarında desteklemek   

- Çocukların anaokul grubu içinde ve dışında birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak 

- Çocukların diğer yetişkinlerle iletişime girmesini sağlamak- Çocukla kurulan iletişimin her bir çocuğun takdirle ve bireyselliğini gözeterek gerçekleşmesini sağlamak

- Çocuğun öngörülü bir yaklaşımla gelişme aşamalarını ve zorluklarını gözlemlemek ve raporlamak için gereken araçları devreye sokmak

Sie möchten mehr über uns erfahren?

Spannende Neuigkeiten rund um die Vielfalt Gruppe finden Sie stets aktuell auf den sozialen Netzwerken.